اورینگ بوش فارسونگاه بنز ده تن | برند پادما

با کیفیت تضمین شده

نام قطعه فارسی : اورینگ بوش فارسونگاه بنز ده تن

نام قطعه عربی : نسر أورينج مرسیدس 10طن

نام قطعه لاتین : O-ring

O.E.M : 169978248