اویل پمپ تیبا نافی متحرک

کد OEM: 100124

کد فنی پادما: 77262090