بوش فارسونگاه بنز ده تن | برند پادما

با کیفیت تضمین شده

نام قطعه فارسی : بوش فارسونگاه بنز ده تن

نام قطعه عربی : حاقن وقودكم مرسيدس بنز 10طن

نام قطعه لاتین : Sleeve, nozzle holder

O.E.M : 3520170053