ترموستات پژو 1800 (75 درجه)

کد فنی پادما: 88282078