ترموستات پژو 1800 (83 درجه)

کد OEM: 4307002

کد فنی پادما: 88282077