توری اویل پمپ بلند بنز ده تن | تولید قطعات خودرو سنگین

با کیفیت تضمین شده

نام قطعه فارسی : توری اویل پمپ بلند بنز ده تن

نام قطعه عربی : مضخه الزیت مرسيدس بنز10طن

O.E.M : 35561001