درب چهار پیچ کارتل پمپ باد ۹۰ بنز ده تن | برند پادما

با کیفیت تضمین شده

نام قطعه فارسی : درب چهار پیچ کارتل پمپ باد 90 بنز ده تن

نام قطعه عربی : غطاء المحمل مرسيدس بنز 10طن

نام قطعه لاتین : Bearing cap

O.E.M : 0001310732