دسته موتور عقب ۱۶ بنز مایلر | برند پادما

با کیفیت تضمین شده

نام قطعه فارسی : دسته موتور عقب 16 بنز مایلر

نام قطعه عربی : رابل محرک خلفی 81 مرسيدس بنز مايلر

نام قطعه لاتین :  REAR ALUMINIUM ENGINE MOUNTING

O.E.M : 6452400118