دنده دو ۴۲ دنده | قطعات خودرو سنگین

با کیفیت تضمین شده

نام قطعه فارسی : دنده دو 42 دنده

نام قطعه عربی : مستورد شفة

نام قطعه لاتین : Gear 2nd speed 42T(ZF)

ZF : 1268304291