دنده سه ۳۵ دنده | برند پادما

با کیفیت تضمین شده

نام قطعه فارسی : دنده سه 35 دنده

نام قطعه عربی : الناتج رمح 1St والعتاد

نام قطعه لاتین : Gear 3rd speed 35T(ZF)

ZF : 1268304285