دنده شش زیر ۵۳ دنده | برند پادما

با کیفیت تضمین شده

نام قطعه فارسی : دنده شش زیر 53 دنده

نام قطعه عربی : الناتج رمح والعتاد

نام قطعه لاتین : Constant Gear 53T(ZF)

ZF : 1268303056