دنده عقب ۴۷ دنده | خرید قطعات خودرو سنگین

با کیفیت تضمین شده

نام قطعه فارسی : دنده عقب 47 دنده

نام قطعه عربی : المناولة الوسيط المستمر شبكة والعتاد

نام قطعه لاتین : Reverse Gear 47T(ZF)

ZF : 1268304008