دنده پنج زیر ۳۴ دنده | تولید قطعات خودرو سنگین

با کیفیت تضمین شده

نام قطعه فارسی : دنده پنج زیر 34 دنده

نام قطعه عربی : الناتج رمح4th والعتاد

نام قطعه لاتین :Gear 5th speed 34T(ZF)

ZF :1268303004