سرسیلندر تیبا یورو 2

کد OEM: 100090

کد فنی پادما: 77212003