شاتون بنز ده تن | برند پادما

با کیفیت تضمین شده

نام قطعه فارسی : شاتون بنز ده تن

نام قطعه عربی : بوقعی ذراع مرسيدس بنز 10طن

نام قطعه لاتین : Connecting Rod

O.E.M : 3550302820