شیلنگ هیدرولیک تلفنی ۱۰ بنز ده تن | برند پادما

با کیفیت تضمین شده

نام قطعه فارسی : شیلنگ هیدرولیک تلفنی 10 بنز ده تن

نام قطعه عربی : سوند تلفنی 19 مرسيدس بنز10طن

نام قطعه لاتین : RETURN LINE

O.E.M : 3561870001