شیلنگ هیدرولیک تلفنی ۱۲ بنز ده تن | برند پادما

با کیفیت تضمین شده

نام قطعه فارسی : شیلنگ هیدرولیک تلفنی 12 بنز ده تن

نام قطعه عربی : سوند تلفن 22 مرسيدس بنز10طن

نام قطعه لاتین : RETURN LINE

O.E.M : 3551870075