صفحه کلاچ نه فنر بنز کویتی | برند پادما

با کیفیت تضمین شده

نام قطعه فارسی : صفحه کلاچ نه فنر بنز کویتی

نام قطعه عربی : إسطوانة القابض مرسیدس بنز 1924

نام قطعه لاتین : Clutch Disc

O.E.M : 1861494140