لوله آب بلند بنز ده تن | برند پادما

با کیفیت تضمین شده

نام قطعه فارسی : لوله آب بلند بنز ده تن

نام قطعه عربی : مجراء ماء الکبیر مرسيدس بنز10طن

نام قطعه لاتین : WATER LINE

O.E.M : 3552030601