لوله آب بنز خاور | برند پادما

با کیفیت تضمین شده

نام قطعه فارسی : لوله آب بنز خاور

نام قطعه عربی : مجرا ماء مرسيدس بنزom352

نام قطعه لاتین : (WATER LINE(om 352

O.E.M : 3142030401