لوله دو سر حلقه ۳۰ بنز ده تن | برند پادما

با کیفیت تضمین شده

نام قطعه فارسی : لوله دو سر حلقه 30 بنز ده تن

نام قطعه عربی : مینی بنتون مرسيدس بنز10طن

نام قطعه لاتین : nylon line from filter to injection pump

O.E.M : 3600704435