لوله دو سر حلقه 50 بنز ده تن | برند پادما

با کیفیت تضمین شده

نام قطعه فارسی : لوله دو سر حلقه 50 بنز ده تن

نام قطعه عربی : سوند گاز مرسيدس بنز10طن

نام قطعه لاتین : nylon line from filter to injection pump

O.E.M : 3140702532