لوله فارسونگاه بنز آکسور | برند پادما

با کیفیت تضمین شده

نام قطعه فارسی : لوله فارسونگاه بنز آکسور

نام قطعه عربی : انابیب فارسونجه مرسيدس بنز آكسور

نام قطعه لاتین : injection line

O.E.M : 0002514864