لوله گازوئیل 1 | برند پادما

با کیفیت تضمین شده

نام قطعه فارسی: لوله گازوئیل 1

نام قطغه عربی: أنبوب ديزل1

نام قطعه لاتین: injection line

O.E.M: 3460700133