لوله گازوئیل ۵ | برند پادما

با کیفیت تضمین شده

نام قطعه فارسی: لوله گازوئیل 5

نام قطعه عربی: أنبوب ديزل5

نام قطعه لاتین: injection line

O.E.M: 346070533