محور اصلی | خرید لوازم یدکی خودرو سنگین

با کیفیت تضمین شده

نام قطعه فارسی : محور اصلی

نام قطعه عربی : المحور الرئيسي

نام قطعه لاتین : Main shaft 34 SPL(ZF)

ZF: 1250304473