واسطه پروانه بنز ده تن | برند پادما

کیفیت تضمین شده

نام قطعه فارسی : واسطه پروانه بنز ده تن

نام قطعه عربی : علو مروه مرسيدس بنز10طن

نام قطعه لاتین : FAN HUB

O.E.M : 3552050708