واشر اگزوز هوا بنز ده تن | برند پادما

با کیفیت تضمین شده

نام قطعه فارسی : واشر اگزوز هوا بنز ده تن

نام قطعه عربی : طوقا مرسيدس بنز10طن

نام قطعه لاتین : INLET MANIFOLD GASKET

O.E.M : 3551420280