واشر بغل اگزوز ضخیم بنز ده تن | برند پادما

با کیفیت تضمین شده

نام قظعه فارسی: واشر بغل اگزوز ضخیم بنز ده تن

نام قطعه عربی: طوقا مرسیدس بنز 10 طن

نام قطعه لاتین: Gasket

O.E.M: 3461420060