واشر حلبی کوچک گیربکس ۱۹۲۴

با کیفیت تضمین شده

نام قطعه فارسی : واشر حلبی کوچک گیربکس 1921

نام قطعه عربی : طوقا مرسیدس بنز 1921

نام قطعه لاتین : Gasket