واشر سه پیچ اگزوز بنز ده تن | برند پادما

با کیفیت تضمین شده

نام قظعه فارسی: واشر سه پیچ اگزوز بنز ده تن

نام قظعه عربی: طوقا مرسیدس بنز 10 طن

نام قظعه لاتین: COPPER EXHAUST PIPE GASKET

O.E.M: 6004920080