واشر سینی آب سیم دار بنز ده تن | برند پادما

با کیفیت تضمین شده

نام قطعه فارسی : واشر سینی آب سیم دار بنز ده تن

نام قطعه عربی : طوقا مرسيدس بنز10طن

نام قطعه انگلیسی : Gasket

O.E.M : 355150021