واشر سینی آب طرح اصلی بنز ده تن | توزیع قطعات بنز ده تن

با کیفیت تضمین شده

نام قطعه فارسی : واشر سینی آب طرح اصلی بنز ده تن

نام قطعه عربی : طوقا مرسیدس بنز10طن

نام قطعه لاتین : Gasket