واشر قالپاق پارچه ای چرخ جلو بنز مایلر

با کیفیت تضمین شده

نام قطعه فارسی : واشر قالپاق پارچه ای چرخ جلو بنز مایلر

نام قطعه عربی : طوقا بنز میلر

نام قطعه عربی : Gasket