واشر کمک گیربکس بنز کویتی | تولید قطعات خودرو سنگین

با کیفیت تضمین شده

نام فطعه فارسی : واشر کمک گیربکس بنز کویتی

نام قطعه عربی : طوقا مرسیدس بنز 1924

نام قطعه لاتین : Gasket