واشر کمک گیربکس ۱۹۲۴

با کیفیت تضمین شده

نام قطعه فارسی : واشر کمک گیربکس 1924

نام قطعه عربی : طوقا1924

نام قطعه لاتین : Gasket