واشر گیربکس بنز کویتی | توزیع قطعات ماشین سنگین

با کیفیت تضمین شده

نام قطعه فارسی : واشر گیربکس بنز کویتی

نام قطعه عربی : طوقا ناقل الحركة مرسیدس بنز 1924

نام قطعه لاتین : Gasket