پوسته رولیک چهار لب کوماتسو ۱۵۵

کد فنی : 1783016133