پیچ کفی پمپ باد معمولی بنز ده تن | برند پادما

کیفیت تضمین شده

نام قطعه فارسی : پیچ کفی پمپ باد معمولی بنز ده تن

نام قطعه عربی : المسمار اللولبی لمضخه لریاح العادیه مرسيدس بنز10طن

نام قطعه انگلیسی : AIR COMPRESSOR SUPPORT SHAFT

O.E.M : 3151310274