کاسه فیلتر روغن بنز ده تن | برند پادما

با کیفیت تضمین شده

نام قطعه فارسی : کاسه فیلتر روغن بنز ده تن

نام قطعه عربی : قالباق فیلر دهن مرسيدس بنز10طن

نام قطعه لاتین : FILTER HOUSING

O.E.M : 3551800011