کاسه چرخ عقب هوو | تولید قطعات هوو

با کیفیت تضمین شده

نام قطعه فارسی : کاسه چرخ عقب هوو

نام قطعه عربی : وعاء العجلات الخليفة هوو

نام قطعه لاتین : Rear brake Drum