کیت کامل پمپ باد ۹۰ بنز ده تن | برند پادما

با کیفیت تضمین شده

نام قطعه فارسی : کیت کامل پمپ باد 90 بنز ده تن

نام قطعه عربی : مجموعة كاملة بمب الهوا 90 مرسیدس بنز 10 طن

نام قطعه لاتین : AIR COMPRESSOR REPAIR KIT

O.E.M : 0005862713