گاید سوپاپ بنز ده تن | برند پادما

با کیفیت تضمین شده

نام قطعه فارسی : گاید سوپاپ بنز ده تن

نام قطعه عربی : دلیل صمام مرسیدس بنز 10طن

نام قطعه لاتین : VALVE GUIDE

O.E.M : ex: 3550530330 – in : 35660530929